ODOSOBNIENIA

Ośrodek w Nagodzicach dysponuje pięcioma domkami odosobnieniowymi.

Domki są przeznaczone jedynie dla uczniów już praktykujących buddyzm Diamentowej Drogi w Linii Karma Kagyu, pod duchowym przewodnictwem Lamy Ole Nydahl i XVII Karmapy Trinleja Taje Dordże.

W trakcie odosobnień medytacyjnych poświęcamy czas przede wszystkim na medytację.

Odosobnienia otwarte
Na tego typu odosobnieniu medytujemy sami lub z bliską nam osobą. Warto zaplanować codzienną praktykę medytacyjną i konsekwentnie realizować plan.

Odosobnienia zamknięte
Podczas tego rodzaju odosobnienia medytujemy sami lub z kimś bliskim i nie kontaktujemy się z innymi ludźmi. W naszej linii przekazu wykonuje się cztery sesje medytacyjne dziennie. Koncentrujemy się na jednej głównej medytacji oraz staramy się czytać codziennie fragment nauk Buddy, żeby skierować umysł na tory właściwego poglądu.

Odosobnienia to kwestia dojrzałości, Lama Ole Nydahl (Diamentowa Droga, nr 28)

Odosobnienia - koncentracja na pracy z umysłem, Lama Ole Nydahl, Hannah Nydahl (Diamentowa Droga, nr 41)