OŚRODEK

Nasz ośrodek jest jednym z kilkudziesięciu ośrodków medytacyjnych Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu działających w Polsce. Ośrodek w Nagodzicach został założony przez Lamę Ole Nydahla i znajduje się pod duchową opieką XVII Karmapy Taje Dordże, zwierzchnika szkoły Karma Kagyu. Jest on położony w obrębie dwóch makroregionów: Sudetów Wschodnich oraz Sudetów Środkowych, pomiędzy Górami Bystrzyckimi i Masywem Śnieżnika na przepięknej ziemi o powierzchni 52 hektarów. Jednocześnie ośrodek położony jest w niedużej odległości od miast takich jak Wrocław, Opole czy Brno i Praga.

Obecnie ośrodek w Nagodzicach znajduje się w końcowym etapie budowy. W latach 2010 – 2014 dzięki szczodrości i wspólnemu wysiłkowi przyjaciół z sangi została wybudowana samodzielna gompa o symbolicznej powierzchni 108 m kw. i budynek główny, o powierzchni ok. 430 m kw. w którym toczą się obecnie prace wykończeniowe. Wiosną 2015 roku rozpoczęliśmy budowę czterech domków odosobnieniowych.

Ponieważ Nagodzice położone są bardzo blisko czeskiej granicy, stały się miejscem międzynarodowej wymiany. Polacy, Czesi, Słowacy i przyjaciele z innych krajów pracują razem przy budowie ośrodka, uczestniczą w realizacji wspólnych projektów i wymieniają się doświadczeniami. Lama Ole odwiedzając budowę w 2011 roku powiedział – „Jest to szczególne, pełne mocy miejsce leżące na styku kultur. Już czas, aby ten olbrzym się obudził”.

Jako ośrodek odosobnieniowy, miejsce to przeznaczone jest głównie dla osób już praktykujących w naszej linii. Aktualnie ośrodek funkcjonuje na wielu poziomach, mimo że znajduje się wciąż w fazie budowy. Organizowane są tutaj wykłady i kursy medytacyjne, gdzie wszyscy medytujący mogą przez kilka lub kilkanaście dni skoncentrować się na praktyce. W przyszłości po zakończeniu budowy domków odosobnieniowych Nagodzice będą również idealnym miejscem na indywidualne odosobnienia.

 

mapka_lokalizacja