BUDDYJSKI ZWIĄZEK DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU
Ośrodek Odosobnieniowy Nagodzice
Różanka 108
57-530 Międzylesie
tel. +48 74/812 50 18
e-mail: nagodzice@bdc.cz

Daniel Wysocki
tel. +48608 712 208
e-mail: daniel@localhost

Podpora

účet u NFN:
43-4620690207/0100
VS: RRMMDD0123
text: prijmeni/DAR/NAGODZICE

 

Konto głównečíslo účtu:
43-4620690207/0100
VS: RRMMDD0123
text: prijmeni/DAR/NAGODZICE

domki-odosobnieniowe_ikona
Pokud chcete přispět na stavbu reterátových chatek
prijmeni/DAR/NAGODZICE/RETREAT

 

posag-karmapy
Pokud chcete přispět na koupi sošky:
prijmeni/NAGODZICE/DAR/SOŠKA