Posąg XVI Karmapy

Podążając za naszymi marzeniami oraz życzeniami Lamy Ole, zdecydowaliśmy się na zakup
posągu XVI Karmapy. Wspaniały – 140 cm wysokości posąg ma być gotowy w 2016 roku.

Posąg XVI Karmapy

Możesz mieć związek z tym wydarzeniem wpłacając darowiznę:

Konto – posąg XVII Karmapy
euro: SWiFT BPKOPLPW
PL83 1020 5095 0000 5502 0169 7176
PLN: 78 1020 5095 0000 5702 0169 7168
Tytułem: Darowizna na cele kultu religijnego

Dodaj komentarz