HISTORIA

W roku 1996 rozpoczęły się poszukiwania miejsca w południowo-zachodniej Polsce, które byłoby odpowiednie dla praktykowania buddyjskich nauk z dala od zgiełku miasta, pośród pięknych i malowniczych krajobrazów sudeckich gór. Ostatecznie udało się zakupić ziemię znajdującą się na terenie należącym administracyjnie do wsi Nagodzice, w gminie Międzylesie.

Rok po zakupie ziemi, w 1997 roku po raz pierwszy odwiedził nas Lama Ole Nydahl wraz z żoną Hannah. Stojąc na wierzchołku wzgórza, obecnie należącego już do nas, gdzie rozpościerał się widok na piękne łąki otoczone lasami, Lama wyraził życzenie, aby ten obszar również przyłączyć do nowopowstającego ośrodka. Realizacja tego pomysłu nie była jednak łatwa. Po sześciu latach negocjacji z właścicielem, Nagodzice uzyskały swój finalny obszar 52 hektarów.

Od 2004 roku zaczęliśmy organizowanie w sezonie letnim kursów medytacyjnych gdzie spotykali się buddyści z całego świata, medytując w surowych jeszcze warunkach na nagodzickiej ziemi. W tym czasie sprecyzowała się również wizja budowy ośrodka i rozpoczęły się prace architekta nad projektem.

W 2005 roku Lama Ole odwiedził Nagodzice po raz drugi. 5 lat po jego wizycie, w 2010 r. wykorzystując dostępne środki, udało nam się wybudować drogę dojazdową i wylać fundamenty pod oba budynki. W 2011 roku został postawiony budynek gompy, który tymczasowo pełnił funkcję ośrodka a kolejna wizyta Lamy Ole w tym miejscu była dla nas niezwykle inspirującym wydarzeniem.

W 2012 roku wybudowaliśmy budynek główny w stanie surowym, a w 2013 roku kontynuowane były prace na zewnątrz i wewnątrz budynku głównego m.in. instalacje elektryczne i hydrauliczne, tynki i podłogi, okna, budowa łącznika, ocieplenie itp. W listopadzie 2013 r. mimo nieprzerwanie trwających prac wykończeniowych udało się przenieść część mieszkalną rezydentów do budynku głównego. Obecnie w Nagodzicach mieszkają rezydenci z Polski i Czech. Po zakończeniu prac w budynku głównym planowana jest budowa 4 domków odosobnieniowych.