Buddhismus

Buddhismus, který je starý dva a půl tisíce let, nabízí stezku rozvoje obsahující elementy náboženství, filozofie i psychologie. Odlišuje se od křesťanství i jiných náboženství, která předpokládají existenci osoby Boha a jsou založena na víře a dogmatech. Cílem buddhistické praxe je dosažení plného rozvoje a naprosté svobody mysli – Osvícení. Každý jej může zrealizovat a proto je také buddhismus označovaný jako náboženství prožitku. Více informací na www.bdc.cz.

Dodaj komentarz